"Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia - w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii " - głosił komunikat z 1 grudnia 2020 roku.

Zdania odrębne do wyroku zgłosili dwaj sędziowie TK: Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Z kolei do samego uzasadnienia zdania odrębne zgłosili trzej sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak.