Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: zanieczyszczenia

Przed parlamentem Serbii w Belgradzie został zablokowany ruch. Wszystko przez protestujące osoby, które sprzeciwiają się bezczynności rządu w kwestii zanieczyszczania środowiska przez przemysł, w tym przemysł wydobywczy. >
Aż 95 proc. mieszkańców miast w UE codziennie jest narażonych na stężenia zanieczyszczeń przekraczające wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza – alarmuje Komitet Regionów, powołując się na raport Europejskiej Agencji Środowiska.>
Wysypisko śmieci wraz z wrakami aut odnaleziono na terenie Nadleśnictwa Gniezno. Leśnicy podkreślają, że co roku na porządki zaśmieconych lasów przeznaczane jest aż 20 milionów złotych. >
W wielu dużych miastach w kraju m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu jakość powietrza jest w bardzo złej kondycji. Mieszkańcom tych miast zaleca się unikanie wychodzenia na zewnątrz. >
Normy jakości powietrza w większości woj. śląskiego zostały przekroczone o kilkaset procent. W związku z obniżeniem norm smogowych, władze Krakowa 11 stycznia wprowadziły bezpłatną komunikację miejską. >
Dwa nielegalne transporty odpadów, w których łącznie przewożono 46 ton, zostały przechwycone w Zgorzelcu przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Jeden z transportów jechał do Polski z Francji, drugi zaś z Niemiec.>
Wskutek ponownej awarii kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie do Wisły spływa obecnie ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę - poinformowały w niedzielę rano Wody Polskie. Zrzut ścieków do rzeki władze rozpoczęły w sobotę.>
"Warszawski Alarm Smogowy" informuje na Facebooku o ogromnym smogu, który dziś unosi się nas stolica. Zanieczyszczone powietrze ma stopniowo zwiększać się od wczoraj, co spowodowane jest zalegającym arktycznym powietrzem i minimalnym wiatrem. Wydano nawet zalecenia dla grup, szczególnie narażonych na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza. >
W związku z prognozowaną gorszą jakością powietrza, w czwartek mieszkańcy Warszawy będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej - poinformował wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Zaapelował też, aby w tym dniu warszawiacy pozostawili samochody w domu. >
Poznańska prokuratura postawiła oskarżonym o zatrucie osobom zarzuty spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym.>
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po przeprowadzonej kontroli w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland (dawnej Hucie im. T. Sendzimira) stwierdził, że tylko w tamtym roku doszło do 15 tzw. zdarzeń awaryjnych. Najniebezpieczniejsze z nich wydarzyły się 23 sierpnia i 17 września.>
Wedle raportu Najwyższej Izby Kontroli Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Może to skutkować postępowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości, który może nałożyć na Polskę 4 mld zł kary za niedopełnienie unijnej dyrektywy.>
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska nie wywiązała się ze zobowiązań, wynikających z przepisów UE o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami.>
Polska jest największym trucicielem wśród państw leżących nad Bałtykiem – czytamy w „Metrze”. Winni są m.in. nasi rolnicy, którzy faszerują uprawy sztucznymi nawozami.>
Najnowsze